A V I Z

Asociaţia Raională de Fotbal Cahul anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de Preşedinte al  Asociaţiei Raionale de Fotbal.

  1. Scopul general al funcţiei:

–        Promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităii în domeniul fotbalului în raionul Cahul.

–        Crearea şi menţinerea condiţiilor necesare pentru realizarea obiectivelor de activitate în domeniul fotbalului în limitele competenţei acordate, cu respectarea prevederilor legale.

  1. Condiţiile de participare la concurs:
  • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
  • Abilităţi: abilităţi de analiză, de sinteză şi planificare, de elaborare a documentelor, de monitorizare şi evaluare, capacitate de organizare şi coordonare, consultare, instruire, prezentare, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă.

 III. Pentru participare la concurs se depun următoarele documente:

  1. a) Cererea candidatului pentru ocuparea funcţiei de Preşedinte al ARF Cahul;
  2. b) Confirmare scrisă din partea unui membru afiliat (echipă, club);
  3. c) Programul scris pentru perioada mandatului;
  4. d) Copia buletinului de identitate;
  5. e) Declarația pe proprie răspundere privind absența antecedentelor penale.

Notă: Copiile  documentelor nominalizate pot fi prezentate cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal.

Dosarele de participare la concurs pot fi prezentate  pe adresa: or. Cahul, Piaţa Independenţei, nr.2, biroul 011, pînă la 26 septembrie 2015 inclusiv.

Persoana responsabilă de primirea dosarelor – Secretar general al ARF Cahul – Stanciuc Mihail.

Informaţii la telefoanele: 029931099; 078006977.

Important: Alegerile la funcţia de Preşedinte al  Asociaţiei Raionale de Fotbal Cahul vor avea loc la data de 6 noiembrie 2015, ora 1100, în incinta Consiliului Raional Cahul.